Memorandum ta’ Qbil

25 May 2018 EDPB

Ġie ffirmat Memorandum ta’ Qbil bejn il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) matul l-ewwel laqgħa plenarja tal-EDPB. Dan il-MtQ jiddeskrivi l-mod li bih l-EDPB u l-KEPD ser jikkooperaw.

Memorandum ta’ Qbil

Moment of signing 502.54 KB