Europski odbor za zaštitu podataka

Memorandum o razumijevanju

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) i Europski nadzornik za zaštitu podataka potpisali su Memorandum o razumijevanju na prvom plenarnom sastanku EOZP-a. U Memorandumu o razumijevanju utvrđen je način na koji će EOZP i Europski nadzornik za zaštitu podataka surađivati.

Memorandum o razumijevanju

Moment of signing  502.54 KB