ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ανακοίνωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 25 Μαΐου, το ΕΣΠΔ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον αντίκτυπό της στην προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την ιδιωτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών τους.

Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει έκκληση για ταχεία έγκριση του νέου Κανονισμού ePrivacy και ορισμένες προτάσεις σχετικά με ειδικά ζητήματα που αφορούν τις τροπολογίες που προτείνουν οι συννομοθέτες.

Ανακοίνωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες