Comitetul European pentru Protecția Datelor

Declarație privind confidențialitatea comunicațiilor electronice

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

În cadrul primei sale reuniuni plenare, din 25 mai, CEPD a adoptat o declarație referitoare la revizuirea Regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice și la impactul acestuia asupra protecției persoanelor în ceea ce privește viața privată și confidențialitatea comunicațiilor acestora.

Această declarație include un apel pentru adoptarea rapidă a unui nou Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice și unele sugestii privind anumite aspecte specifice referitoare la propunerile de modificare formulate de colegiuitori.

Declarație privind confidențialitatea comunicațiilor electronice