Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Dikjarazzjoni dwar il-privatezza online

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

Waqt l-ewwel laqgħa plenarja tiegħu fil-25 ta’ Mejju, il-BEPD adotta dikjarazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika u l-impatt tiegħu fuq il-protezzjoni tal-indivdwi fir-rigward tal-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet tagħhom.

Din id-dikjarazzjoni tinkludi talba għall-adozzjoni rapida tar-Regolament il-ġdid dwar il-Privatezza elettronika u xi suġġerimenti dwar xi kwistjonijiet speċifiċi relatati ma’ emendi proposti mill-koleġiżlaturi.

Dikjarazzjoni dwar il-privatezza online