Euroopan tietosuojaneuvosto

Lausunto: sähköisen viestinnän tietosuoja

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi ensimmäisessä täysistunnossaan 25. toukokuuta lausunnon, joka koskee sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen tarkistusta ja sen vaikutusta henkilöiden yksityisyyden suojaan ja heidän viestintänsä luottamuksellisuuteen.

Lausuntoon sisältyy kehotus hyväksyä nopeasti uusi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus sekä tiettyjä ehdotuksia erityiskysymyksistä, jotka liittyvät lainsäätäjien esittämiin muutoksiin.

Lausunto: sähköisen viestinnän tietosuoja