Euroopa Andmekaitsenõukogu

E-privaatsust käsitlev avaldus

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis oma esimesel 25. mai täiskoguistungil vastu avalduse e-privaatsuse määruse läbivaatamise ja selle mõju kohta üksikisikute kaitsele seoses elektroonilise side privaatsuse ja konfidentsiaalsusega.

See avaldus hõlmab üleskutset võtta e-privaatsuse määrus kiiresti vastu ning mõningaid soovitusi, mis käsitlevad konkreetseid küsimusi seoses kaasseadusandjate esitatud muudatusettepanekutega.

E-privaatsust käsitlev avaldus