Europeiska dataskyddsstyrelsen

Uttalande om e-integritet

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

Under sitt första plenarsammanträde den 25 maj antog EDPB ett uttalande om översynen av förordningen om integritet och elektronisk kommunikation (även kallad e-integritetsförordningen) och dess konsekvenser för skyddet av enskilda personer med avseende på integritet och konfidentialitet i deras kommunikation.

Uttalandet innehåller en uppmaning till ett snabbt antagande av den nya e-integritetsförordningen och några förslag rörande vissa specifika frågor avseende de ändringar som föreslagits av medlagstiftarna.

Uttalande om e-integritet