Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Erklæring om e-databeskyttelse

Generic picture
Monday, 28 May, 2018
EDPB

Under det første plenarmøde den 25. maj vedtog Databeskyttelsesrådet en erklæring om revisionen af e-databeskyttelsesforordningen og om dennes indvirkning på beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til den private og fortrolige karakter af deres kommunikation.

Denne erklæring indeholder en opfordring til en hurtig vedtagelse af den nye e-databeskyttelsesforordning og nogle forslag om særlige spørgsmål vedrørende de ændringer, som lovgiverne har foreslået.

Erklæring om e-databeskyttelse