Aanbeveling 01/2019 over de ontwerplijst van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van het soort verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 39, lid 4, van Verordening (EU) 2018/1725)

12 July 2019
Aanbeveling 01/2019 107.14 KB
Members: