Препоръка 01/2019 относно проекта на списък на Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 39, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1725)

12 July 2019
Препоръка 01/2019 относно проекта на списък на Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 39, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1725) 283.9 KB
Members: