Rekomendacija Nr. 01/2019 dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Reglamento (ES) 2018/1725 39 straipsnio 4 dalis)

12 July 2019
Rekomendacija Nr. 01/2019 dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Reglamento (ES) 2018/1725 39 straipsnio 4 dalis) 291.36 KB
Members: