Preporuka 01/2019 o nacrtu popisa Europskog nadzornika za zaštitu podataka u vezi s postupcima obrade na koje se primjenjuje zahtjev za procjenu učinka na zaštitu podataka (članak 39. stavak 4. Uredbe (EU) 2018/1725)

12 July 2019
Preporuka 01/2019 111.08 KB
Members: