Suositus 01/2019 Euroopan tietosuojavaltuutetun luonnoksesta luetteloksi käsittelytoimista, joiden yhteydessä vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (asetuksen (EU) 2018/1725 39 artiklan 4 kohta)

12 July 2019
Suositus 01/2019 101 KB
Members: