Ieteikums 01/2019 par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja projektu sarakstam ar apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 4. punkts)

12 July 2019
Ieteikums 01/2019 113.4 KB
Members: