Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Oħrajn

Document type used for all generic documents

Filters

Pages

Dikjarazzjoni dwar l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data firrigward tal-interoperabilità tal-apps għat-traċċar ta’ kuntatti

16 June 2020
Dikjarazzjoni  114.78 KB

Dikjarazzjoni dwar l-ipproċessar ta’ data personali filkuntest tal-ftuħ mill-ġdid tal-fruntieri wara t-tifqigħa tal- COVID-19

16 June 2020
Dikjarazzjoni  100.95 KB

Dikjarazzjoni dwar l-ipproċessar ta’ data personali filkuntest tat-tifqigħa COVID-19

20 March 2020
Dikjarazzjoni dwar l-ipproċessar ta’ data personali filkuntest tat-tifqigħa COVID-19  103.87 KB

Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns

13 March 2019
Dikjarazzjoni 2/2019 dwar l-użu ta’ data personali waqt kampanji politiċi  83.07 KB

Pages