Atzinums 5/2020 par Luksemburgas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 43. panta 3. punktu

31 January 2020
Atzinums 5/2020 par Luksemburgas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 43. panta 3. punktu 150.83 KB
Members: