Advies 5/2020 over het ontwerpbesluit van de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Luxemburg betreffende de goedkeuring van de accreditatie-eisen van een certificeringsorgaan overeenkomstig artikel 43, lid 3

31 January 2020
Advies 5/2020 over het ontwerpbesluit van de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Luxemburg betreffende de goedkeuring van de accreditatie-eisen van een certificeringsorgaan overeenkomstig artikel 43, lid 3 155.63 KB
Members: