Avizul 5/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Luxemburg privind aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare, în conformitate cu articolul 43 alineatul (3)

31 January 2020
Avizul 5/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Luxemburg privind aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare, în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 134.32 KB
Members: