Становище 5/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Люксембург относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)

31 January 2020
Становище 5/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Люксембург относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД) 161.87 KB
Members: