Arvamus 5/2020, mis käsitleb Luksemburgi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3

31 January 2020
Arvamus 5/2020, mis käsitleb Luksemburgi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3 145.87 KB
Members:
Topics: