Lausunto 5/2020, joka koskee Luxemburgin toimivaltaisen valvontaviranomaisen luonnosta päätökseksi sertifiointielimen akkreditointivaatimusten hyväksymisestä yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti

31 January 2020
Lausunto 5/2020, joka koskee Luxemburgin toimivaltaisen valvontaviranomaisen luonnosta päätökseksi sertifiointielimen akkreditointivaatimusten hyväksymisestä yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti 148.54 KB
Members: