Europejska Rada Ochrony Danych

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Opis Rodzaj Member states Data Tematy Dokument Opinion / Binding decision References
Poland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Poland 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 17/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
Croatia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Croatia 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List
German Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Germany 24 April 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Bulgaria Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Bulgaria 25 March 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Estonia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Estonia 19 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 6/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy estoński organ nadzorczy
Norway SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Norway 16 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 2/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy norweski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
Lithuania SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Lithuania 14 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 13/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Lithuania regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)
Latvia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Latvia 14 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 14/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy łotewski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
Slovak SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Slovakia 08 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 21/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy słowacki organ nadzorczy
Luxembourg SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Luxembourg 06 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 26/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy luksemburski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Pages