Europejska Rada Ochrony Danych

Konsultacje publiczne

Organizujemy konsultacje publiczne w celu zebrania poglądów i obaw wszystkich zainteresowanych stron i obywateli.

Informujemy, że możemy publikować odpowiedzi uczestników konsultacji na naszej stronie internetowej. Każda konsultacja będzie zawierać oświadczenie o ochronie prywatności, które określa w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe uczestników i ich prawa.

Otwarte konsultacje publiczne
Tytuł Data rozpoczęcia Data zakończenia
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019