ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Filters

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 on standard contractual clauses between controllers and processors

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021  257.89 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1  93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2  197.61 KB