Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον ΓΚΠΔ

7 July 2021
Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 1.71 MB