Европейски комитет за защита на данните

Администратор на лични данни