Европейски комитет за защита на данните

Насоки 3/2018 относно териториалния обхват на ОРЗД (член 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Насоки 3/2018  299.62 KB
Държави членки: