Usmernenia 3/2018 o územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 3) - version adopted after public consultation