Европейски комитет за защита на данните

Обработващ лични данни

Filters

Съвместно становище 1/2021 на ЕКЗД и ЕНОЗД във връзка с Решението за изпълнение на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи между администратори на лични данни и обработващи лични данни

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Съвместно становище 1/2021 на ЕКЗД и ЕНОЗД във връзка с Решението за изпълнение на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи между администратори на лични данни и обработващи лични данни  208.45 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1  93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2  197.61 KB