Richtsnoeren 3/2018 over het territoriale toepassingsgebied van de AVG (artikel 3) - version adopted after public consultation