ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - version adopted after public consultation  530.09 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: