Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Opinion of the Board (Art. 64)

Filters

Pages

Atzinums 5/2020 par Luksemburgas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 43. panta 3. punktu

31 January 2020
Atzinums 5/2020 par Luksemburgas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 43. panta 3. punktu  150.83 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Atzinums 15/2019 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz Equinix Inc. saistošajiem uzņēmuma noteikumiem  114.6 KB

Pages