Европейски комитет за защита на данните

Становище на комитета (член 64)

Filters

Pages

Становище 11/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Чешката република във връзка с операциите по обработване, освободени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)

12 July 2019
Становище 11/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Чешката република във връзка с операциите по обработване, освободени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)  436.42 KB

Становище 14/2019 относно проекта на стандартни договорни клаузи, внесен от датския надзорен орган (член 28, параграф 8 от ОРЗД)

12 July 2019
Становище 14/2019 относно проекта на стандартни договорни клаузи, внесен от датския надзорен орган (член 28, параграф 8 от ОРЗД)  523.86 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020)  276.46 KB

Pages