Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia Rady (art. 64)

Filters

Pages

Opinia 5/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Luksemburga w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3

31 January 2020
Opinia 5/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Luksemburga w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3  154.72 KB

Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.

08 October 2019
Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.  239.94 KB

Pages