Европейски комитет за защита на данните

Становище на комитета (член 64)

Filters

Pages

Становище 4/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)

31 January 2020
Становище 4/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)  150.43 KB

Становище 5/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Люксембург относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)

31 January 2020
Становище 5/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Люксембург относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)  161.87 KB

Становище 15/2019 относно проекта на решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство по отношение на задължителните фирмени правила на Equinix Inc.

08 October 2019
Становище 15/2019 относно проекта на решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство по отношение на задължителните фирмени правила на Equinix Inc.  236.54 KB

Pages