Γνώμη αριθ. 28/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της εποπτικής αρχής της Ισπανίας για τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του ομίλου Iberdrola