Advies 28/2020 inzake het ontwerpbesluit van de toezichthoudende autoriteit van Spanje met betrekking tot de bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken van Iberdrola Group