Yttrande 28/2020 om den spanska tillsynsmyndighetens utkast till beslut om de bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvarig inom Iberdrola-koncernen