Stanovisko 28/2020 k návrhu rozhodnutia španielskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa spoločnosti Iberdrola Group