Lausunto 28/2020 Espanjan valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee Iberdrola Group -konsernin rekisterinpitäjille tarkoitettuja yritystä koskevia sitovia sääntöjä