Stanovisko 14/2020 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Irska ohledně schválení požadavků na akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení podle čl. 43 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

25 May 2020
Stanovisko 14/2020 319KB
Members:
Topics: