Advies 14/2020 over het ontwerpbesluit van de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Ierland betreffende de goedkeuring van de accreditatie-eisen van een certificeringsorgaan overeenkomstig artikel 43, lid 3 van de AVG

25 May 2020
Advies 14/2020 297.85 KB
Members: