Opinjoni Nru 14/2020 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni talawtorità superviżorja kompetenti tal-Irlanda rigward lapprovazzjoni tar-rekwiżiti għal akkreditazzjoni ta’ korp taċċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43.3 (GDPR)

25 May 2020
Opinjoni Nru 14/2020 339.27 KB
Members: