Lausunto 14/2020 Irlannin toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätösluonnoksesta, joka koskee sertifiointielimen akkreditointivaatimusten hyväksymistä yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti

25 May 2020
Lausunto 14/2020 289.84 KB
Members:
Topics: