Avizul 14/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Irlanda privind aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare, în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) (RGPD)

25 May 2020
Avizul 14/2020 301.88 KB
Members: