Arvamus 14/2020, mis käsitleb Iirimaa pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3

25 May 2020
Arvamus 14/2020 291.64 KB
Members:
Topics: