Stanovisko č. 12/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Španělska, pokud jde o operace zpracování, u nichž se nepožaduje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

12 July 2019
Stanovisko č. 12/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Španělska, pokud jde o operace zpracování, u nichž se nepožaduje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) 431.2 KB
Members: