Opinia 12/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy hiszpański organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO)

12 July 2019
Opinia 12/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy hiszpański organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO) 314.12 KB
Members: