Stanovisko 12/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Španielska týkajúceho sa spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

12 July 2019
Stanovisko 12/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Španielska týkajúceho sa spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) 432.77 KB
Members: